Privacy

Privacyverklaring in het kader van de AVG mei 2018

InTeam Coaching  hecht grote waarde aan ieders privacy en neemt hiervoor verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wij alleen gegevens verzamelen die de klant bij ons aanlevert en relevant zijn voor onze dienstverlening. De klant weet welke gegevens wij verzamelen.

Dit zijn:

 • De offerte en facturen waarin de dienstverlening is beschreven en verantwoord;
 • Ingevuld intakeformulier;
 • Klantgegevens en overige documenten die zijn verstrekt door de klant (bijvoorbeeld een Curriculum Vitae);
 • Onderzoeksresultaten;
 • Aantekeningen van de coach;
 • Reflectieverslagen van de klant;
 • Rapporten aan de opdrachtgever;
 • Ingevuld formulier van de website.

InTeam Coaching  verzamelt deze gegevens om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

InTeam Coaching geeft gegevens van haar klanten en opdrachtgevers alleen met toestemming door aan andere partijen. Alleen ten behoeve van de goede dienstverlening aan klant en opdrachtgever.

Sommige gegevens bewaren we een tijdje:

 • Fysieke gegevens worden bij InTeam Coaching op kantoor in een afsluitbare kast opgeslagen.
 • Digitale gegevens worden bewaard in een beveiligde Cloud-omgeving.
 • Offertes en facturen worden i.v.m. de vereisten van de fiscus zeven jaar bewaard.
 • Alle overige gegevens (zowel fysieke als digitale) worden maximaal twee jaar na afloop van de dienstverlening vernietigd.
 • De klant heeft het recht gegevens in te zien en te wijzigen.

Zo verwijderen we informatie:

 • Op schriftelijk verzoek van de klant worden de gegevens eerder verwijderd.
 • Uiteraard zijn de door InTeam Coaching verzamelde persoonlijke gegevens te allen tijde opvraagbaar voor de klant.
 • Tevens respecteren wij het recht op ‘vergetelheid’. In dat geval verwijderen wij alle gegevens uit onze fysieke en digitale dossiers.
 • In bovenstaande gevallen kan legitimatie worden opgevraagd.

Klachten over privacy nemen wij serieus:

Een klant met een klacht verzoeken wij om de klacht bij InTeam Coaching bekend te maken. U kunt uw klacht ook indienen bij de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

%d bloggers liken dit: